http://platans.eu

 
Орех - Juglans regia

Орех - Juglans regia

Бързо растящ и високо продуктивен дървесен вид. Вкусни плодове.
Орех - Juglans regia