ПЛАТАН С ЕООД - Ценоразпис (като PDF)

ПЛАТАН С ЕООД - За повече информация 0887431197
Spalte1 Spalte2 Spalte3 Spalte4 Spalte5 Spalte6
Широколостни фиданки          
     височина (см.) въэраст (год.) цена (лв./бр.)
        
Еводия Euodia daniellii            
Гoдина 2020    от 40 до 100 2 5
Гoдина 2019    от 100 до 200 3 10
Гoдина 2016-2018    oт 250 до 400 5-6 60
Бяла акация Robinia pseudoakacia от 20 до 100 --> изчерпан
Жълта акация Caragana arborescens от 30 до 50 --> изчерпан
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 20 до 50 2 3
Софора японска Sophora japonica от 40 до 60 3 6
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 100 до 200 5 15
Птичи грозде Ligustum vulgare oт 50 до 100 3 0.80
Златен дъжд Laburnum vulgare от 100 до 150 3 8
Церцис див рошков Cercis siliquostrum от 100 до 200 6 12
Питомен кестен Castanea veska от 70 до 150 2 10
Вистерия Wisteria --> изчерпан
Явор гинала (гиналски клен) Acer ginala oт 200 до 250 5 30
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 30 до 50 виж в контейнер
Черен орех Yuglans nigra от 150 до 250 --> изчерпан
Гинко билоба Ginkgo biloba    от 40 до 100 --> изчерпан
Японски клен Acer palmatum    oт 100 до 150 5 25
Бреэа Betula alba    от 300 до 400 6 60
Аморфа Amorpha    --> изчерпан
Албиция Albizia    от 60 до 100 4 12
Офика Sorbus aucuparia от 50 до 80 2 15
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata от 40 до 100 2 10
Явор Acer pseudoplatanus от 30 до 80 1 1
Мъждрян Fraxinus ornus от 30 до 50 1 1.50
Обикновеният габър Carpinus betulus от 30 до 80 1 1
Планинският ясен Fraxinus excelsior от 30 до 80 1 1
      Воден габър Ostrya carpinifolia от 30 до 50 1 1
Чашкодрян Euonymus от 20 до 50 1
     Полски клен Acer campestre    от 20 до 30 1
                
Едроразмерни фиданки         
     височина (м.) цена (лв./бр.)      
ИГЛОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Кавказка ела Abies normanniana от 4 до 5 м. 700      
Гръцка ела Abies cephalonika oт 3 до 3.5 м. --> изчерпан      
Секвоя Sequoiadendron giganteum от 0.8 до 3 м. 100 - 700      
Кедър атласки Cedrus atlantica glauca от 3 до 4 м. --> изчерпан      
Аризонски кипарис Cupressus arizonika от 2.5 до 3.5 м. --> изчерпан      
Конкололка Abies concolor oт 2 до 2.5 м. 100      
Обикновен кипарис Cupressus sempervirence oт 2.5 до 3.5 м. 80      
Сребрист смърч Picea pungens oт 1 до 1.5 м. 60      
Синя дугласка ела Pseudotsuga douglasii glauca oт 3 до 4 м. 100      
Кавказка ела Abies nordmanniana от 0.7 до 1 м. 40
Сребрист смърч Picea glauca Blue Star от 0.7 до 1 м. 40
Кедър хималайски Cedrus deodara от 3 до 4 м. 350
Сребриста ела (Конколорка) Abies concolor от 1 до 1.5 м. 50      
Корейска ела Abies koreana от 1 до 1.5 м. 60
Фрейзър ела Abies fraseri от 1 до 1.5 м. 50
Балсамовата ела Abies balsamea от 1 до 1.5 м. 50
Субалпийска ела Abies lasiocarpa от 1 до 1.5 м. 60
Туя Западна Смарагд Thuja Occidentalis Smaragd от 0.7 до 1 м. 15
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 1.5 до 2.0 м. 80
Метасеквоя Metasequoia от 1 до 1.5 м. 50
Сребрист смърч Picea pungens oт 2 до 3 м. 120
                
ШИРОКОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Явор Acer pseudoplatanus от 3 до 4 м. 60      
Червен дъб Quercus rubra от 2 до 2.5 м. 15      
Бреэа Betula alba от 3 до 4 м. 60      
Липа Tilia argentea oт 3 до 4 м. 60      
Еводия Euodia daniellii от 3 до 4 м. 60      
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 1.5 до 2 м. 15      
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 0.3 до 0.5 м. 3      
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 1 до 1.5 м. 12
Жълта акация Caragana arborescens от 0.3 до 0.5 м. --> изчерпан      
Орех (черен) Juglans nigra от 1.5 до 2.5 м. --> изчерпан      
Кестен питомен Castanea veska oт 0.7 до 1.5 м. 10      
Пауловния Paulownia tomentoza от 0.5 до 1 м. --> изчерпан      
Липа Tilia argentea oт 1 до 2 м. 10
Албиция Albizia oт 1.5 до 2 м. 15      
Златен дъжд Laburnum vulgare oт 1 до 1.5 м. 10      
Лавровишня Prúnus laurocerásus от 1 до 1.5 м. --> изчерпан      
Дървовидна ружа Hibiscus виж в контейнер      
Японски клен Acer palmatum oт 1 до 1.5 м. 25
Питомен кестен Castanea veska от 3 до 4 м. 60
Мелия Melia azedarach от 2 до 2.5 м. --> изчерпан
Калина Viburnum от 0.8 до 1 м. --> изчерпан
Ликвидамбър (Амброво дърво) Liquidambar styraciflua oт 0.6 до 1 м. 10
Чинар Platanus oт 2 до 3 м. 25
Чинар Platanus oт 1.5 до 2 м. 10
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata от 0.8 до 1 м. 10
                
                
Окоренени реэници
 (на гол корен)
        
     цена (лв./бр.)      
Магнолии Magnolia soulangiana --> изчерпан      
  Magnolia suzan --> изчерпан      
Лавровишна    виж в контейнер      
Аукуба    виж в контейнер      
Киви    --> изчерпан      
Симфорикарпос (бял маргарит) Symphoricarpos  виж в контейнер      
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum виж в контейнер
Пираканта Pyracantha виж в контейнер
Спирея голд Spiraea Golden Princess виж в контейнер
                
                
Фиданки в контейнери         
        цена (лв./бр.)      
Аукуба Aucuba japonika    15      
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 1 до 2 м. 15      
Чинар Platanus от 1.5 до 2 м. 20
Бреэа Betula alba от 1.5 до 2 м. 20
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum от 0.3 до 0.4 м. --> изчерпан
Еводия Euodia daniellii от 1 до 1.5 м. 15
                
                
Коледни елхи в  контейнер и рязани        
        цена (лв./бр.)      
Коледни елхи много видове Цени според вид и количество
                
 За повече информация 0887431197 Цените са валидни до 30.04.2022   
Цените са на дребно! За по големи количества отстъпки!!!
0887431197