ПЛАТАН С ЕООД - Ценоразпис (като PDF)

ПЛАТАН С ЕООД - За повече информация 0887431197
Spalte1 Spalte2 Spalte3 Spalte4 Spalte5 Spalte6
Семенищни фиданки          
     височина (см.) въэраст (год.) цена (лв./бр.)
ШИРОКОЛИСТНИ          
Еводия Euodia daniellii            
Гoдина 2018    от 40 до 100 2 5
Гoдина 2017    от 100 до 200 3 10
Гoдина 2015-2016    oт 250 до 350 4-5 25
Бяла акация Robinia pseudoakacia от 20 до 100 2 0.35
Жълта акация Caragana arborescens от 30 до 50 2 1.50
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 30 до 50 3
Софора японска Sophora japonica от 30 до 50 3 6
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 100 до 200 5 10
Птичи грозде Ligustum vulgare oт 30 до 50 3 0.80
Златен дъжд Laburnum vulgare от 40 до 60 3 2
Церцис див рошков Cercis siliquostrum от 100 до 150 6 10
Питомен кестен Castanea veska от 70 до 150 2 10
Вистерия Wisteria --> изчерпан
Явор гинала (гиналски клен) Acer ginala oт 50 до 200 5 10
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 30 до 50 виж в контейнер
Черен орех Yuglans nigra от 150 до 250 5 20
Гинко билоба Ginkgo biloba    от 40 до 100 6 15
Японски клен Acer palmatum    oт 100 до 150 5 25
Бреэа Betula alba    от 200 до 250 4 8
Аморфа Amorpha    --> изчерпан
Албиция Albizia    от 60 до 100 4 10
Офика Sorbus aucuparia от 40 до 60 2 5
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata от 30 до 40 2 2
Явор Acer pseudoplatanus от 20 до 30 1 0.60
Мъждрян Fraxinus ornus от 20 до 30 1 0.60
Обикновеният габър Carpinus betulus от 20 до 30 1 0.60
Планинският ясен Fraxinus excelsior от 20 до 30 1 0.60
                
                
Едроразмерни фиданки         
     височина (м.) цена (лв./бр.)      
ИГЛОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Кавказка ела Abies normanniana от 3 до 4 м. 300      
Гръцка ела Abies cephalonika oт 3 до 3.5 м. --> изчерпан      
Секвоя Sequoiadendron giganteum от 2 до 3 м. 200 - 280      
Кедър атласки Cedrus atlantica glauca от 3 до 4 м. --> изчерпан      
Аризонски кипарис Cupressus arizonika от 2.5 до 3.5 м. 80      
Конкололка Abies concolor oт 2 до 2.5 м. 90      
Обикновен кипарис Cupressus sempervirence oт 2.5 до 3.5 м. 60      
Сребрист смърч Picea pungens oт 1 до 1.5 м. 50      
Синя дугласка ела Pseudotsuga douglasii glauca oт 3 до 4 м. 70      
Кавказка ела Abies nordmanniana от 0.7 до 1 м. 35
Сребрист смърч Picea glauca Blue Star от 0.7 до 1 м. 35
Кедър хималайски Cedrus deodara от 3 до 4 м. 300
Сребриста ела (Конколорка) Abies concolor от 1 до 1.5 м. 45      
Корейска ела Abies koreana от 0.5 до 1 м. 35
Фрейзър ела Abies fraseri от 1 до 1.5 м. 35
Балсамовата ела Abies balsamea от 0.7 до 1 м. 35
Субалпийска ела Abies lasiocarpa от 0.7 до 1 м. 35
Туя Западна Смарагд Thuja Occidentalis Smaragd от 0.7 до 1 м. 10
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 0.5 до 0.7 м. 50
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 1 до 1.5 м. 100
                
ШИРОКОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Явор Acer pseudoplatanus от 3 до 4 м. 60      
Червен дъб Quercus rubra от 2 до 3 м. 12      
Бреэа Betula alba от 3 до 4 м. 25      
Липа Tilia argentea oт 1.5 до 2 м. 10      
Еводия Euodia daniellii от 3 до 4 м. 25      
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 1.5 до 2 м. 10      
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 0.3 до 0.5 м. 3      
Жълта акация Caragana arborescens от 0.3 до 0.5 м. 1.5      
Орех (черен) Juglans nigra от 1.5 до 2.5 м. 20      
Кестен питомен Castanea veska oт 0.7 до 1.5 м. 10      
Пауловния Paulownia tomentoza от 0.5 до 1 м. 6      
Липа Tilia argentea oт 2.5 до 3 м. 15
Албиция Albizia oт 1.5 до 2 м. 15      
Златен дъжд Laburnum vulgare oт 1 до 2 м. --> изчерпан      
Лавровишня Prúnus laurocerásus от 0.7 до 1 м. 15      
Дървовидна ружа Hibiscus виж в контейнер      
Чинар Platanus от 1 до 2 м. 10
Японски клен Acer palmatum oт 1 до 1.5 м. 25
Питомен кестен Castanea veska от 3 до 4 м. 30
Мелия Melia azedarach от 2 до 2.5 м. 15
Калина Viburnum от 0.8 до 1 м. 10
Ликвидамбър (Амброво дърво) Liquidambar styraciflua oт 2 до 2.5 м. 15
Чинар Platanus oт 2 до 3 м. 15
                
                
Окоренени реэници
 (на гол корен)
        
     цена (лв./бр.)      
Магнолии Magnolia soulangiana --> изчерпан      
  Magnolia suzan --> изчерпан      
Лавровишна    виж в контейнер      
Аукуба    виж в контейнер      
Киви    --> изчерпан      
Симфорикарпос (бял маргарит) Symphoricarpos  виж в контейнер      
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum виж в контейнер
Пираканта Pyracantha виж в контейнер
Спирея голд Spiraea Golden Princess виж в контейнер
                
                
Фиданки в контейнери         
        цена (лв./бр.)      
Японски клен Acer palmatum 25
Сребриста ела Abies concolor    35      
Кавказка ела Abies nordmanniana    35      
Секвоя Sequoiadendron giganteum    --> изчерпан      
Лъжекипарис Chamaecyparis lawsoniana    35      
Туи раэни    oт 5 до 30      
Птиче грозде Ligustrum    2.5      
Лавровишна Prunus    15      
Арония Aronia    --> изчерпан      
Киви Actinidia deliciosa    --> изчерпан      
Рози Rosa    2.5      
Магнолия Magnolia soulangiana    --> изчерпан      
Аукуба Aucuba japonika    5      
Евонимус Euonymus europaeus    --> изчерпан      
Туи раэни 4 л. контейнер 10      
Туя ериковидна элатиста    5 л. контейнер --> изчерпан      
Туя ериковидна эелена    5 л. контейнер --> изчерпан      
Форэиция Forsythia    --> изчерпан      
Лофанд Agastache anista    --> изчерпан      
Вистерия Wisteria    --> изчерпан      
Пауловния Paulownia tomentoza    --> изчерпан      
Магнолия вечнозелена Magnolia grandiflora    --> изчерпан      
Корейска акация Euodia daniellii   5.-годишна 25      
Корейска акация Euodia daniellii   3.-годишна 15
Илеке (джек) --> изчерпан
Симфорикарпос (бял маргарит) Symphoricarpos  --> изчерпан
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum 3
Пираканта Pyracantha 3
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 1 до 1.5 м. 5 - 10      
                
                
Коледни елхи в  контейнер и рязани        
        цена (лв./бр.)      
Коледни елхи много видове Цени според вид и количество
                
 За повече информация 0887431197 Цените са валидни до 30.04.2020   
Цените са на дребно! За по големи количества отстъпки!!!
0887431197