ПЛАТАН С ЕООД - Ценоразпис (като PDF)

ПЛАТАН С ЕООД - За повече информация 0887431197
Spalte1 Spalte2 Spalte3 Spalte4 Spalte5 Spalte6
Семенищни фиданки          
     височина (см.) въэраст (год.) цена (лв./бр.)
ШИРОКОЛИСТНИ          
Еводия Euodia daniellii            
Гoдина 2019    от 40 до 100 2 5
Гoдина 2018    от 100 до 200 3 10
Гoдина 2016-2017    oт 250 до 350 4-5 30
Бяла акация Robinia pseudoakacia от 20 до 100 2 0.80
Жълта акация Caragana arborescens от 30 до 50 --> изчерпан
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 20 до 50 2 3
Софора японска Sophora japonica от 20 до 50 3 6
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 100 до 200 5 12
Птичи грозде Ligustum vulgare oт 30 до 50 3 0.80
Златен дъжд Laburnum vulgare от 40 до 60 3 3
Церцис див рошков Cercis siliquostrum от 100 до 150 6 10
Питомен кестен Castanea veska от 70 до 150 2 10
Вистерия Wisteria --> изчерпан
Явор гинала (гиналски клен) Acer ginala oт 150 до 200 5 12
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 30 до 50 виж в контейнер
Черен орех Yuglans nigra от 150 до 250 --> изчерпан
Гинко билоба Ginkgo biloba    от 40 до 100 6 15
Японски клен Acer palmatum    oт 100 до 150 5 20
Бреэа Betula alba    от 300 до 400 4 25
Аморфа Amorpha    --> изчерпан
Албиция Albizia    от 60 до 100 4 12
Офика Sorbus aucuparia от 40 до 60 2 10
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata от 30 до 40 2 5
Явор Acer pseudoplatanus от 20 до 30 1 0.80
Мъждрян Fraxinus ornus от 30 до 50 1 1.50
Обикновеният габър Carpinus betulus от 30 до 40 1 0.80
Планинският ясен Fraxinus excelsior от 30 до 40 1 0.80
      Воден габър Ostrya carpinifolia    от 20 до 30 1 0.80
                
Едроразмерни фиданки         
     височина (м.) цена (лв./бр.)      
ИГЛОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Кавказка ела Abies normanniana от 4 до 5 м. 500      
Гръцка ела Abies cephalonika oт 3 до 3.5 м. --> изчерпан      
Секвоя Sequoiadendron giganteum от 2 до 3 м. 300 - 500      
Кедър атласки Cedrus atlantica glauca от 3 до 4 м. --> изчерпан      
Аризонски кипарис Cupressus arizonika от 2.5 до 3.5 м. 80      
Конкололка Abies concolor oт 2 до 2.5 м. 90      
Обикновен кипарис Cupressus sempervirence oт 2.5 до 3.5 м. 60      
Сребрист смърч Picea pungens oт 1 до 1.5 м. 50      
Синя дугласка ела Pseudotsuga douglasii glauca oт 3 до 4 м. 100      
Кавказка ела Abies nordmanniana от 0.7 до 1 м. 35
Сребрист смърч Picea glauca Blue Star от 0.7 до 1 м. 35
Кедър хималайски Cedrus deodara от 3 до 4 м. --> изчерпан
Сребриста ела (Конколорка) Abies concolor от 1 до 1.5 м. 50      
Корейска ела Abies koreana от 0.5 до 1 м. 45
Фрейзър ела Abies fraseri от 1 до 1.5 м. 35
Балсамовата ела Abies balsamea от 0.7 до 1 м. 35
Субалпийска ела Abies lasiocarpa от 0.7 до 1 м. 45
Туя Западна Смарагд Thuja Occidentalis Smaragd от 0.7 до 1 м. 12
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 1.5 до 2.0 м. 80
Метасеквоя Metasequoia от 0.5 до 0.6 м. 40
Секвоя Sequoia от 0.3 до 0.4 м. 40
                
ШИРОКОЛИСТНИ едроразмерни фиданки         
Явор Acer pseudoplatanus от 3 до 4 м. 60      
Червен дъб Quercus rubra от 2 до 3 м. 12      
Бреэа Betula alba от 3 до 4 м. 25      
Липа Tilia argentea oт 3.5 до 4 м. 30      
Еводия Euodia daniellii от 3 до 4 м. 30      
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 1.5 до 2 м. 12      
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 0.3 до 0.5 м. 3      
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 1 до 1.5 м. 12
Жълта акация Caragana arborescens от 0.3 до 0.5 м. --> изчерпан      
Орех (черен) Juglans nigra от 1.5 до 2.5 м. --> изчерпан      
Кестен питомен Castanea veska oт 0.7 до 1.5 м. 10      
Пауловния Paulownia tomentoza от 0.5 до 1 м. 6      
Липа Tilia argentea oт 2.5 до 3 м. --> изчерпан
Албиция Albizia oт 1.5 до 2 м. 15      
Златен дъжд Laburnum vulgare oт 1 до 2 м. 10      
Лавровишня Prúnus laurocerásus от 1 до 1.5 м. 25      
Дървовидна ружа Hibiscus виж в контейнер      
Японски клен Acer palmatum oт 1 до 1.5 м. 20
Питомен кестен Castanea veska от 3 до 4 м. 30
Мелия Melia azedarach от 2 до 2.5 м. --> изчерпан
Калина Viburnum от 0.8 до 1 м. 15
Ликвидамбър (Амброво дърво) Liquidambar styraciflua oт 2 до 3 м. 25
Чинар Platanus oт 2 до 3 м. 25
Чинар Platanus oт 1.5 до 2 м. 10
                
                
Окоренени реэници
 (на гол корен)
        
     цена (лв./бр.)      
Магнолии Magnolia soulangiana --> изчерпан      
  Magnolia suzan --> изчерпан      
Лавровишна    виж в контейнер      
Аукуба    виж в контейнер      
Киви    --> изчерпан      
Симфорикарпос (бял маргарит) Symphoricarpos  виж в контейнер      
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum виж в контейнер
Пираканта Pyracantha виж в контейнер
Спирея голд Spiraea Golden Princess виж в контейнер
                
                
Фиданки в контейнери         
        цена (лв./бр.)      
Аукуба Aucuba japonika    10      
Дървовидна ружа Hibiscus syriacus oт 1 до 2 м. 10      
Чинар Platanus от 1.5 до 2 м. 20
Бреэа Betula alba от 1.5 до 2 м. 20
Лигуструм (Бирючина) Ligustrum от 0.3 до 0.4 м. 4
Еводия Euodia daniellii от 1 до 1.5 м. 15
                
                
Коледни елхи в  контейнер и рязани        
        цена (лв./бр.)      
Коледни елхи много видове Цени според вид и количество
                
 За повече информация 0887431197 Цените са валидни до 30.04.2021   
Цените са на дребно! За по големи количества отстъпки!!!
0887431197