ПЛАТАН С ЕООД - Ценоразпис (като PDF)

ПЛАТАН С ЕООД - За повече информация 0887431197
Spalte1 Spalte2 Spalte4 Spalte6
     височина (см.) цена (лв./бр.)
Медоносна растителност        
Еводия Euodia daniellii от 60 до 100 10
Еводия Euodia daniellii от 120 до 200 15
Еводия Euodia daniellii oт 300 до 400 80
Софора японска Sophora japonica от 150 до 200 15
Китайски мехурник Koelreuteria paniculata от 100 до 150 15
Липа Tilia argentea oт 150 до 200 12
Липа Tilia argentea oт 300 до 400 80
Албиция Albizia oт 150 до 200 15
Церцис див рошков Cercis siliquostrum от 150 до 200 15
Дървовидна леска (турска леска) Corylus colurna от 100 до 150 20
Кестен питомен Castanea veska oт 100 до 150 15
Златен дъжд Laburnum vulgare от 100 до 150 15
Офика Sorbus aucuparia от 100 до 150 20
Конски кестен Aesculus hippocastanum от 150 до 200 20
          
Иглолистна растителност        
Секвоя Sequoiadendron giganteum от 100 до 150 100
Секвоя Sequoiadendron giganteum от 250 до 300 1500
Метасеквоя Metasequoia japonica от 150 до 200 150
Сребрист смърч Picea pungens oт 100 до 120 60
Сребрист смърч Picea pungens oт 150 до 200 90
Сребрист смърч Picea pungens oт 250 до 300 140
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 60 до 100 60
Сребрист смърч присадка Picea pungens Hoopsii от 150 до 200 120
Кавказка ела Abies normanniana от 100 до 120 60
Кавказка ела Abies normanniana от 120 до 150 80
Кавказка ела Abies normanniana от 150 до 200 100
Фрейзър ела Abies fraseri от 100 до 150 70
Балсамовата ела Abies balsamea от 100 до 150 70
Субалпийска ела Abies lasiocarpa от 100 до 150 70
Сребриста ела (Конколорка) Abies concolor от 150 до 200 100
Сребриста ела (Конколорка) Abies concolor от 200 до 250 150
Бял смърч Picea glauca oт 150 до 200 80
Корейска ела Abies koreana от 150 до 150 80
Синя дугласка ела Pseudotsuga douglasii glauca oт 250 до 300 100
Синя дугласка ела Pseudotsuga douglasii glauca oт 400 до 500 200
Обикновен кипарис Cupressus sempervirence oт 300 до 400 100
       
Широколистна растителност        
Бреэа Betula alba от 150 до 200 12
Бреэа Betula alba от 400 до 500 80
Ликвидамбър (Амброво дърво) Liquidambar styraciflua oт 100 до 150 15
Чинар Platanus oт 150 до 200 15
Явор Acer pseudoplatanus от 60 до 100 4
Явор Acer pseudoplatanus от 150 до 200 10
Планинският ясен Fraxinus excelsior от 40 до 100 4
Планинският ясен Fraxinus excelsior от 150 до 200 10
Японски клен Acer palmatum oт 150 до 200 30
Обикновеният габър Carpinus betulus от 80 до 150 4
          
Растителност за ограда        
Лавровишна Prunus laurocerasus от 80 до 100 25
Фотиния Photinia от 80 до 100 25
Туя Западна Смарагд Thuja Occidentalis Smaragd от 80 до 100 15
Птичи грозде Ligustum vulgare oт 60 до 100 1.20
         
Коледни елхи (живи и рязани)       
       цена (лв./бр.)
Кавказка ела Abies normanniana рязани по тарифна такса на корен
Кавказка ела Abies normanniana живи по цени от раздел иглолистни
          
Цените са на дребно! За по големи количества отстъпки!!!
0887431197
Цените са валидни до 30.04.2023