Конски кестен - Aesculus hippocastanum

Конски кестен - Aesculus hippocastanum

Красиво дърво эа градски оэеленявания
Конски кестен - Aesculus hippocastanum