Симфорикарпос (бял маргарит) - Symphoricarpos

Симфорикарпос (бял маргарит) - Symphoricarpos

Расте буйно и не е капризен. Големи бели топчета се появяват през октомври и траят с месеци. Подходящ е за вътрешна украса и жив плет. Медоносен вид.
Симфорикарпос (бял маргарит) - Symphoricarpos