Лавровишна - Prunus

Лавровишна - Prunus

Използва се най- вече за жив плет. Вечно зелен не изсква специални грижи .Оформят се през пролетта.
Лавровишна - Prunus