Явор - Acer pseudoplatanus

Явор - Acer pseudoplatanus

за крайпътни и паркови озеленявания
Явор - Acer pseudoplatanus