Коледни и новогодишни дръвчета


Синя дугласка ела - Pseudotsuga douglasii glauca

Синя дугласка ела - Pseudotsuga douglasii glauca

бързорастящ подходящ за декоративни цели и новогодишни елхи
Синя дугласка ела - Pseudotsuga douglasii glauca

Сребрист смърч - Picea pungens

Сребрист смърч - Picea pungens

невзискателен към почвените и климатичниусловия устойчив на вредни газове в атмосферата
Сребрист смърч - Picea pungens

Конкололка (сребриста ела) - Abies concolor

Конкололка (сребриста ела) - Abies concolor

Конусовидна корона. Сребристата ела има бърз растеж. Не взискателна към условията на месторастене. Тя е един от студоустойчивите северноамерикански ели и успешно понася ниските температури.
Конкололка (сребриста ела) - Abies concolor