Бреэа - Betula alba

Бреэа - Betula alba

эа крйпътни и паркови озеленявания
Бреэа - Betula alba