Туя ериковидна элатиста - Tuja

Туя ериковидна элатиста - Tuja

за външно и вътрешно озеленяване подкастрени в различни форми
Туя ериковидна элатиста - Tuja