Вистерия - Wisteria

Вистерия - Wisteria

Пълзящо растение май и юни стеблатасе покриват с провиснали гроздове сини цветове
Вистерия - Wisteria