Лъжекипарис - Chamaecyparis lawsoniana

Лъжекипарис - Chamaecyparis lawsoniana

бавнорастящ в млада възраст чувствителен към ниски температури
Лъжекипарис - Chamaecyparis lawsoniana