Черен орех - Juglans nigra

Черен орех - Juglans nigra

Бързо рястящ и високо продуктивен дървесен вид. Произхожда от Южна Америка. Рядко се среща унас. Развива се добре на влажни и плодородни почви.
Черен орех - Juglans nigra