Бързорастящи дървета


Пауловния - Paulownia tomentoza

Пауловния - Paulownia tomentoza

Растението е необичайно и екзотично много бързорастящо цъфти бледорозово с огромни листа
Пауловния - Paulownia tomentoza

Бяла акация - Robinia  pseudoacacia

Бяла акация - Robinia pseudoacacia

светлолюбив сухоустойчив бързорастящ пластичен към почвените условия вид медоносен
Бяла акация - Robinia  pseudoacacia

Червен дъб - Quercus rubra

Червен дъб - Quercus rubra

эа крйпътни и паркови озеленявания
Червен дъб - Quercus rubra

Жълта акация - Caragana arborescens

Жълта акация - Caragana arborescens

Медоносно
Жълта акация - Caragana arborescens

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Нежно и грациозно дърво цъфти май и юни
Златен дъжд - Laburnum vulgare

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Нежно и грациозно дърво цъфти май и юни
Златен дъжд - Laburnum vulgare

Дървовидна леска /турска леска/ - Corylus colurna

Дървовидна леска /турска леска/ - Corylus colurna

Използва се за подложка при облагородяване на сортови лешници
Дървовидна леска /турска леска/ - Corylus colurna