Сребриста ела (Конколорка) - Аbies concolor

Сребриста ела (Конколорка) - Аbies concolor

Конусовидна корона. Бързорастящ дървесен вид. Невзискателна към условия на месторастене. Една от най-студоустойчивите северно-американски ели.
Сребриста ела (Конколорка) - Аbies concolor