Разсадникът се намира в с. Розино, окръг Пловдивски, на подбалканския път София- Бургас.
За нас ще бъде удоволствие да посетите разсадника и да се запознаете с нашата дейност.