Туя ериковидна эелена - Tuja

Туя ериковидна эелена - Tuja

за външно и вътрешно озеленяване подкастрени в различни форми
Туя ериковидна эелена - Tuja