Албиция - Albizia

Албиция - Albizia

Ниско дърво до десет метра с широко разклонена ажурна чадъровидна корона. Цветовете са светло розови събрани в топчести съцветия. Цъфтежът е изключително продължителен от края на юни до първа половина на септември. Сухо устойчив не взискателен към почвата, светло любив и топлолюбив вид. Използват се за еденично и алейно засаждане.
Албиция - Albizia