Липа - Tilia argentea

Липа - Tilia argentea

эа крйпътни и паркови озеленявания
Липа - Tilia argentea