Червен дъб - Quercus rubra

Червен дъб - Quercus rubra

эа крйпътни и паркови озеленявания
Червен дъб - Quercus rubra