Гледичия - Gleditsia

Гледичия - Gleditsia

Оглежда се заради ефектните листа и дългите семенни кутийки. През есента листата са червено жълти. Използва се за парково, алейно, единично засаждане и живи плетове (понася резидба). Растението е също медоносно.
Гледичия - Gleditsia