Чинар - Platanus

Чинар - Platanus

Безценен вид за засаждане на места със силно замарсен въздух. Изключително бързорастящ, оригинално оцветяване на кората и голяма дълговечност. Използва се за алейни засаждания на улици и булеварди, за овладяване на промишлени насипи и терени при повишено замарсяване на въздуха.
Чинар - Platanus