Антиерозионна растителност


Бяла акация - Robinia  pseudoacacia

Бяла акация - Robinia pseudoacacia

светлолюбив сухоустойчив бързорастящ пластичен към почвените условия вид медоносен
Бяла акация - Robinia  pseudoacacia

Жълта акация - Caragana arborescens

Жълта акация - Caragana arborescens

за декоративни цели за укрепване на наклонени терени медоносен дървесен вид. Храст който в редки случаи достига до 7 м. височина.
Жълта акация - Caragana arborescens

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Златен дъжд - Laburnum vulgare

Нежно и грациозно дърво цъфти май и юни
Златен дъжд - Laburnum vulgare

Птичи грозде - Ligustum vulgare

Птичи грозде - Ligustum vulgare

подходящ за крйпътни озеленявания и декоративни огради
Птичи грозде - Ligustum vulgare

Церцис див рошков - Cercis siliquostrum

Церцис див рошков - Cercis siliquostrum

Красиво дърво цъфти розови красиви цветове. За крайпътни и паркови озеленявания.
Церцис див рошков - Cercis siliquostrum