Птиче грозде - Ligustrum vulgare

Птиче грозде - Ligustrum vulgare

подходящ за крйпътни озеленявания и декоративни огради
Птиче грозде - Ligustrum vulgare