Кестен питомен - Castanea veska

Кестен питомен - Castanea veska

За производство на кестени и с декоративна цел. Плодоносенето започва към десетата година. Топлолюбив,влаголюбив и сенкоиздръжлив. Расте при различни почвени условия, но най- добре се развива при плодородни почви. Цветовете са медоносни, а плодовете са вкусни и хранителни.
Кестен питомен - Castanea veska