Японският клен - Acer palmatum

Японският клен - Acer palmatum

красив дървесен вид достигащ до 15 м. височина
Японският клен - Acer palmatum