Обикновен кипарис - Cupressus sempervirens

Обикновен кипарис - Cupressus sempervirens

Прекрасно величествено дърво от Средиземноворието. Рядко се среща унас.
Обикновен кипарис - Cupressus sempervirens